• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Uczelnie wyższe, na których można studiować są w dzisiejszych czasach coraz bardziej unifikowane. Nie jest to dobre działanie. Specjalizacja uczelni powodowała, że poziom nauczania na tych uczelniach był wyższy. Wiadomo, jeżeli uczelnia kieruje całe swoje zainteresowanie w jedną stronę to staje się w tej dziedzinie wyjątkowym specjalistą. Jednocześnie, jeżeli uczelnia zmuszona jest do tego by się unifikować, to musi również poszerzyć nieco zakres swojej oferty edukacyjnej, a to już wymusza […]

Continue

Mięsny kierunek użytkowania reprezentują zwierzęta wykazujące skłonność do szybkiego wzrostu tkanki mięśniowej i tłuszczowej; charakteryzują się z reguły wczesnym dojrzewaniem i dużą zdolnością do wykorzystywania pasz treściwych. Trwające od pokoleń doskonalenie cech mięsnych spowodowało zróżnicowanie budowy, a nawet funkcji niektórych ich narządów; nastąpiła zmiana w budowie dołka przysadki mózgowej, słabszy rozwój średniego płata przysadki mózgowej, obniżyło się wydzielanie gruczołów płciowych, nastąpił przerost tkanki mięśniowej i tłuszczowej, a także utrwaliła się […]

Continue

Elipsometria polega na pomiarze zmiany polaryzacji monochromatycznej wiązki światła wskutek odbicia od badanej powierzchni. Z pomiarów tego rodzaju można wyznaczyć stałe optyczne podłoża, od którego światło zostało odbite lub w przypadku, gdy to podłoże jest pokryte przezroczystą warstwą dielektryczną — grubość i współczynnik załamania tej warstwy. W badaniach właściwości warstw powierzchniowych metoda elipsometryczna charakteryzuje się następującymi zaletami: jest nieniszcząca, dokładna i szybka. Metodę tę można stosować do pomiaru warstw w […]

Continue

O wielkim zaangażowaniu Messiera w poszukiwaniu nowych komet mówi popularna swego czasu w Paryżu anegdota. Dowiadujemy się z niej, że po odkryciu dwunastej z kolei komety był on zmuszony na jakiś czas zaniechać obserwacji, ponieważ rozchorowała mu się żona i musiał poświęcić się jej pielęgnacji. Niestety, poświęcenie to okazało się daremne, choroba była bowiem bardzo poważna i małżonka Messiera mimo jego zabiegów i wysiłków lekarzy zmarła. Pech zaś chciał, że […]

Continue

Lubieniecki jako człowiek wykształcony starał się wyjaśnić naturę zjawisk niebieskich, zwłaszcza zaś budzących popłoch komet. Nad dziełem poświęconym kometom pracował z benedyktyńską wytrwałością przez wiele lat i w roku 1667 wydał je drukiem w Amsterdamie. Tom pierwszy i trzeci zawiera wykonane przez ówczesnych astronomów obserwacje komet z lat 1664 i 1665, ich opinie o naturze komet, których wygląd i drogi pozorne na tle gwiazdozbiorów ilustruje kilkadziesiąt pięknie wykonanych miedziorytów. Najcenniejszy […]

Continue

Spełnienie tych wymagań zapewnia grupie płatowcowej wysokie właściwości eksploatacyjne, tj. prostotę eksploatacji, a zatem zmniejsza koszty eksploatacji samolotów cywilnych i podnosi efektywność bojową samolotów wojskowych. Kompleksowe zrealizowanie tego zadania — eksploatacyjnej technologiczności samolotu — możliwe jest dzięki wspólnym wysiłkom i pracy konstruktorów. technologów i użytkowników. ! tak na przykład, aby mogły prawidłowo przebiegać prace związane z przeglądem, obsługą i remontem płatowca, zespołu napędowego czy innych elementów, powinny być w nich […]

Continue